Komanda

TropicalAstral Lda yra privati suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja ir vertimo įmonė, daugiausia dėmesio skirianti verslo klientams Algarvės regione, teikianti privačias verslo kalbos pamokas vadovams. Kursai siūlomi pagrindinėmis Europos kalbomis. Be kalbų mokymo, TropicalAstral siūlo vertimus, korektūrą, redagavimą, balso perrašymą ir subtitrus. TropicalAstral turi didelę patirtį švietimo išteklių, svetainių kūrimo ir mobiliųjų programų kūrimo bei turinio kūrimo srityse. „TropicalAstral“ savininkas ir pagrindinis darbuotojas taip pat sukūrė mokytojų įrankių svetainę „The Language Menu“, kurią sudaro apie 33 000 mokytojų visame pasaulyje. Ši techninė ir kūrybinė patirtis taip pat yra pagrindinis indėlis, kurį „TropicalAstral“ gali įnešti į šį projektą. Nors „TropicalAstral“ yra naujai įsteigta įmonė, joje dirba darbuotojai iš daugelio skirtingų šalių, kurios visos anksčiau dalyvavo ES projektuose. TropicalAstral darbuotojų parengtą mokomąją medžiagą galima rasti (nemokamai) įvairiomis kalbomis Scribd.com, TeachersPayTeachers, SlideShare ir daugelyje kitų interneto platformų.

Nazilli visuomenės švietimo centras yra suaugusiųjų švietimo centras, aptarnaujantis 5000 mokinių ir maždaug 100 instruktorių per metus. Mūsų centras yra vienintelis valstybinis visuomenės švietimo centras, dirbantis Nazili mieste nuo 1973 m. 60 procentų mūsų stažuotojų yra universiteto studentai, kurie atvyksta į mūsų centrą gauti pažymėjimo, norėdami susirasti darbą, 20 procentų yra bedarbiai piliečiai, vyresni nei trisdešimties metų. Taip pat yra socialiai remtinos grupės, likusieji – pensininkai, norintys lengviau prisitaikyti prie naujo gyvenimo, pedagogai, norintys įgyti kvalifikacijos tobulinimą, ir imigrantai bei neįgalieji, siekiantys greičiau integruotis į visuomenę. Su kai kuriais rankdarbių, sporto, menų, muzikos, kalbos, kompiuterių, raštingumo, sporto, tradicinių-modernių menų ir teatro kursais centras sukūrė neformaliojo švietimo programas, skirtas įvairaus amžiaus ir visų lygių žmonėms, siekiant padidinti savo gyvenimo įgūdžius mokymosi ir verslo veikloje. Centras taip pat bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdamas gerinti tikslinės grupės gyvenimo kokybę, didinti visuomenės gerovę, atskleisti jų jėgas ir kūrybiškumą. Laikui bėgant įstaiga išsiplėtė šakose – raštingumo kursų, profesinių ir techninių kursų, socialinių ir kultūrinių kursų, ikimokyklinio motinos-vaiko ir šeimos ugdymo, nekursinių edukacinių veiklų ir pradėjo teikti intensyvias neformaliojo švietimo paslaugas. Be šių veiklų, įstaigoje taip pat vykdomi Atviros pradinės mokyklos, Atvirosios vidurinės, Atvirosios profesinės ir technikos vidurinės mokyklos, Atvirosios profesinės vidurinės mokyklos darbai ir procedūros. Nuo 2005 metų įstaigoje atidaryta apie 1000 įvairių kursų ir išduota daugiau nei 10000 sertifikatų. Be to, dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo popamokinėje edukacinėje veikloje. Tobulėjant technologijoms, praktikantams buvo suteikta galimybė internetu pateikti paraišką dėl registracijos internetu.

Gestión Estratégica e Innovación yra suaugusiųjų mokymo centras, besispecializuojantis verslumo ir lyderystės srityse, Ispanijoje. Jų misija – stiprinti asmeninį tobulėjimą per lyderystės mokymus ir asmeninius bei profesinius įgūdžius, taip pat skatinti verslumą kuriant priemones, mokymo išteklius ir paramą. GEINNOVA yra Europos lygmens atskaitos taškas švietimo ir socialinėje srityje, padedantis žmonėms, nepaisant amžiaus, lyties ar ekonominės padėties, sėkmingai gyventi asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

NVO „Debesu sala“ yra nevyriausybinė organizacija, kurią Lietuvoje įkūrė savanoriai, turintys patirties Europos projektuose, tokiuose kaip „Erasmus+“, „Grundtvig“ ir „Leonardo da Vinci Partnership“, „Nordplus“ ir „Youth in Action“. „Debesų sala“ prasidėjo nuo įvairių seminarų ir dirbtuvių organizavimo Kauno rajone. Tai meno, amatų, fotografijos ir kt. Teikiamas mokymasis visą gyvenimą paslaugos socialiai remtiniems asmenims – bedarbiams, vyresniems nei 50 metų, žemo išsilavinimo ir profesijų neturintiems asmenims, siekiant motyvuoti šiuos žmones mokytis, paskatinti juos tapti aktyviais piliečiais, o ne socialinę atskirtę patiriančiais asmenimis. LLP – tai viena iš galimybių dalyvauti mokymuose, dalytis žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi, bendrauti su kitais žmonėmis bei įgyti naujų įgūdžių galimiems būsimiems darbams ar verslui. Taip pat tai galimybė daugiau sužinoti apie žmones iš kitų kultūrų, turinčius tas pačias problemas, ir kartu rasti sprendimus, kaip spręsti bendras problemas. Tarp „Debesų salos“ narių yra profesionalių pedagogų, trenerių, menininkų, žurnalistų. Valdybos narė Daine Rinkevičiūtė bus pagrindinis šio projekto asmuo. Ji yra įgijusi projektų valdymo patirties profesinėje mokykloje, dirba fasilitatore vietinėje visuomenėje Žemieji Šančiai ir nuo 1997 m. NVO instruktore ir vadove. Daine Rinkevičiūtė atliks administracines užduotis. NVO direktorius Jonas Danielevičius yra fotografijos mokytojas. Vykdo profesionalios fotografijos kursus Kauno ir Vilniaus bedarbiams.

„Pro-Digita“ yra Erasmus+ suaugusiųjų mokymosi programos projektas, stiprinantis skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimą suaugusiųjų švietime.

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos. Projekto Nr.: 2021-2-PT01-KA210-ADU-000049637. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl ES Komisija negali būti atsakinga už jame pateiktos informacijos turinį.