Pagrindin puslap

Projektu „Pro Digita“ siekėme didinti mokytojų ir mokinių skaitmeninę transformaciją ugdant skaitmeninius gebėjimus. Mūsų tikslinės grupės – suaugusiųjų švietėjai ir jų mokiniai. Projekto „Pro Digita“ tikslai:

Rezultatai:

„Pro-Digita“ yra Erasmus+ suaugusiųjų mokymosi programos projektas, stiprinantis skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimą suaugusiųjų švietime.

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos. Projekto Nr.: 2021-2-PT01-KA210-ADU-000049637. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl ES Komisija negali būti atsakinga už jame pateiktos informacijos turinį.